O FIRMIE

Biuro Rachunkowe Teresa Kocoń powstało w 2019 r. na bazie ukończonych przeze mnie w 2010 r. studiów magisterskich o specjalności rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, 10-letniego doświadczenia w pracy księgowej oraz posiadanego certyfikatu Ministerstwa Finansów o numerze 65193/2014 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W ramach prowadzonej działalności oferuję kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową głównie małych i średnich przedsiębiorstw o różnym profilu działalności a także usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie podatkowym oraz wypełniania różnego rodzaju wniosków.

Na życzenie klienta istnieje możliwość księgowania w jego siedzibie.

Biuro posiada ubezpieczenie z tytułu świadczenia usług pełnej księgowości oraz prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów.

OFERTA

Księgowość


- pełna księgowość (Księgi Handlowe),
- uproszczona księgowość (PKPiR, Ryczałt),
- prowadzenie ewidencji w celu rozliczenia podatku VAT,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- sporządzanie deklaracji podatkowych (np. PIT, VAT, CIT),
- sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych.

KADRY I PŁACE


- sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- sporządzenie list płac oraz kart wynagrodzeń,
- sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych miesięcznych i rocznych oraz obliczanie składek ubezpieczeniowych i zaliczek.

CENNIK

Zapraszam do kontaktu w celu określenia zakresu usługi i ustalenia indywidualnej ceny.

Kontakt

Wyślij wiadomość